Nguyên Liệu mỹ phẩm
Nhà máy Chiết Xuất
Mushroom Extract
Food Additives
3,30 US$ - 8,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
18,00 US$ - 25,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
15,00 US$ - 43,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
40,00 US$ - 50,00 US$/Gram
2.0 Gram(Min. Order)
775,00 US$ - 800,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
85,00 US$ - 95,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
25,00 US$ - 95,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
60,00 US$ - 120,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
40,00 US$ - 50,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
10,00 US$ - 14,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
270,00 US$ - 300,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
10,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
45,00 US$ - 56,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
25,00 US$ - 35,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
380,00 US$ - 450,00 US$/Gram
5.0 Gram(Min. Order)
45,00 US$ - 85,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
38,00 US$ - 55,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)