Nguyên Liệu mỹ phẩm
Nhà máy Chiết Xuất
Mushroom Extract
Food Additives
45,00 US$ - 55,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
95,00 US$ - 135,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
3,30 US$ - 8,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
18,00 US$ - 25,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
15,00 US$ - 43,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
12,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
12,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
9,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
13,00 US$ - 20,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
6,50 US$ - 8,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
35,00 US$ - 65,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
21,00 US$ - 65,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
10,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
45,00 US$ - 56,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
25,00 US$ - 35,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)